Media-alalle hakeutuminen

Median ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto on elokuusta 2018 lukien humanistinen koulutusala. Forssassa toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän ja julkaisemisen osaamisalat.

Tutustu tutkintovaatimuksiin media-alan tutkinnonosiin ePerusteissa. Soveltuvuuskoe järkestetään toukokuun puolessa välissä ja elokuun alussa. Opinnot voi lain mukaan aloittaa myös kesken vuoden.

Forssan ammatti-instituutissa media-alan opinnoissa media tarkoittaa julkaisukanavia ja viestinnän sisältöjen kuvaamista, tallentamista, piirtämistä ja kirjoittamista.

Mediatuotteet julkaistaan somessa, internetissä, lehdissä, radio-ohjelmina, elokuvina ja televisiotuotannoissa tai esitteenä, julisteena, aikakauslehtenä tai verkkosivuna.

Kameratekniikka, ohjelmisto-osaaminen, tulostaminen tai julkaisu ja arkistointi, ammattisanasto ja tekijänoikeudet ovat media-alan tärkeitä opintoja, jotka opitaan jo ensimmäisenä vuonna.

Meillä on ohjausta myös niille opiskelijoille, jotka ovat päättäneet jatkaa opintojen jälkeen media-alan ammattilaisina ja yrittäjinä. He perustavat harjoitusyrityksen. Nuori Yrittäjä vuoden aikana he voivat ansaita kymmenen tuhatta euroa ilman arvonlisäveroa.