Humanistinen media-ala

Media-alan perustutkinnon ja ammattitutkinnon tutkintonimike on mediapalvelujen toteuttaja. FAI:n tarjonnassa on tutkinnonosia audiovisuaalisen viestinnän ja julkaisutuotannon osaamisalalta.

Kun kuvallisen ilmaisun osaamisala tulee osaksi media-alan perus- ja ammattitutkintoa, 1.8.2018 lukien, tarjonta laajenee erityisesti valokuvauksen ja graafisen suunnittelun alalla.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun työtehtävissä tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnossa on neljä osaamisalaa: audiovisuaalisen viestinnän, julkaisutuotannon, painotuotannon ja kuvallisen ilmaisun osaamisalat, joista toteutamme kaikkia muita paitsi painotuotannon osaamisalaa.

Perustutkintoon kuuluu kolme pakollista ja kuusi valinnaista tutkinnon osaa. Tutkinnonosien laajuus on joko 15  tai 30 osaamispistettä.

Perustutkinnon laajuus on 180 osp. Yhteiset tutkinnonosat ovat yhteensä 35 osaamispistettä. Ne ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Tutkinnon perusteiden mukaan audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan pakollisia tutkinnon osia ovat median toimintaympäristön tuntemus, mediamateriaalin tekeminen. audiovisuaalinen tuotanto ja julkaisutuotanto. Äänityö ja videotuotannot ovat tiimityötä.

Mediamateriaalia tehdään markkinointia varten ja verkkojulkaisuun. Valokuvaus, rakennettu kuva, studiokuvaus ja kuvankäsittely antavat vankan pohjan tuottaa mediamateriaalia yritysviestinnän, markkinoinnin ja journalismin työtehtävissä.

Media-alalla ja kuvallisen ilmaisun alalla toimivat ovat usein itsenäisiä yrittäjiä. Näitä taitoja voi harjoitella jo opiskeluaikana toimimalla vuoden yrittäjänä NY-harjoitusyrityksessä.