Media-alan tutkinnonosat 2018

Median tutkinnonosat ja teemat:
katso media-alan opinnot 2018 . 

Opinnoissa opitaan:

  • media-alalle ominainen työnkulku
  • työskennellään työryhmissä ja itsenäisesti
  • pidetään aikataulut ja sovitus tavoitteet
  • toimitaan asiakaslähtöisesti

Briiffin eli toimeksiannon pohjalta tehdään taustatutkimusta, ideoidaan ja suunnitellaan käsikirjoitus, joka toteutetaan sovitussa aikataulussa.

Media-alan opiskelu vaatii hyvän motivaation oppia koko ajan uutta, olla utelias ja asiakaslähtöinen. Olemme kaupallinen ala, joka vaatii paljon teknistä osaamista ja visuaalista lahjakkuutta.

Pitkä työssäoppimisen jakso edesauttaa opiskelijoiden työllistymistä ja ammatti-identiteetin löytämistä.