Some kutsuu tekijää II

Somekoulutuksen kuvaus

Aloita viestinnän alan opiskelu Forssan ammatti-instituutissa Mediamateriaalin tekemisen tutkinnon osalla. Puolen vuoden koulutusjakson kuluessa voit suorittaa myös Audiovisuaalisen tuotannon tutkinnon osan.

Media- ja viestintäalan työpaikkoja ovat mainostoimistot, valokuvastudiot, sanomalehdet, radio ja televisio, tuotantoyhtiöt sekä yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen viestintä- ja markkinointitehtävät.

Some kutsuu tekijää -koulutuksen kohderyhmä ja ilmoittautuminen

Koulutus on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaille, joilla on kykyä ja motivaatiota toimia media-alan ja viestinnän työtehtävissä.

Koulutusjakson kuluessa voit suorittaa myös Audiovisuaalisen tuotannon tutkinnon osa. Jos ala tuntuu sinulle sopivalta, jatka opintoja koko media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittajana. Löydät media-alan ja kuvallisen alan perustutkinnon tutkinnon perusteet Opintopolun ePerusteista.

Ilmottaudu koututukseen TE-toimiston koulutushaun kautta.

TE-koututuksen toteutuksen aikataulu

Koulutuksen alussa opiskellaan viitenä päivänä viikossa sosiaalisen median ja julkaisemisen perusasioita 22.10.2018-1.2.2019. Olet työelämässä koulutus- tai oppisopimuksella kymmenen viikkoa 6.2.2019-12.4.2019. Vuoden vaihteessa on kahden viikon tauko lähiopetuksessa, jonka jakson aikana teet etätehtäviä verkko-oppimisympäristössä.

Tutkinnon osan koulutus- ja oppisopimuspaikoiksi soveltuvat tiedottamisen ja viestinnän tehtävät yrityksissä, yhdistyksissä ja kansalaisjärjestöissä sekä valtion, kuntien, seurakuntien ja kuntayhtymien viestinnän ja asiakaspalvelun tehtävät.

Lähiopetusjakson opiskelun sisältä

 • orientaatio ammatillisiin opintoihin ja urasuunnittelu
 • valokuvaus, kuvankäsittely ja tuotekuvaus
 • videokuvaus, editointi ja suoratoisto (livestream)
 • äänityö, ohjelmistot ja editointi
 • esitteet ja pienimuotoiset julkaisut sekä niiden visuaalinen ilme: värit, typografia ja logot
 • WordPress.comin perusteet, pilvi- ja verkkopalvelut ja sisällöntuotanto someen
 • tietoturva, tietosuoja, tekijänoikeudet ja ammattisanasto
 • Adoben Photoshop-, Illustrator-, Indesign- ja Premiere-ohjelmistojen perusteet
 • portfolio, blogi ja valmennus työelämässä oppimiseen

Tutustu FAI:n media-alan koulutukseen verkko-osoitteessa https://faiviestii.com/media/
Löydät meidät myös Facebookista ja Instagramista hakusanalla ’faiviestii’.

Lisätietoja faiviestii@faiedu.com

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista antaa Työlinjan koulutusneuvonta puh. 0295 020 702
(ma – pe klo 9.00 – 16.15), koulutusneuvonta@tetoimisto. fi ja www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä. 

 

 

 

Forssan media-alan soveltuvuuskoe

 FAI:n media-alan soveltuvuuskoe järjestetään perjantaina 18.5.2018 kello 8.30 lukien. Ennakkotehtävänä on selfie, joka voi olla valokuva, video tai piirros.

 • Osoite: Saksankatu 46, G-rakennus
 • Paikka: kauppiksen auditorio.
 • Koe alkaa: kello 9.00

Ilmoittaudu soveltuvuuskokeeseen täyttämällä webropol-lomakeella.

Media-alan soveltuvuuskokeen sisältö ja tavoitteet

Jos olet kiinnostunut väreistä, kuvista, tarinoista, musiikista, elokuvista ja peleistä, media-ala voisi olla sinun juttusi. Juttelemme mielenkiinnostasi toimia media-alan monipuolisissa työtehtävissä soveltuvuukokeen haastattelussa.

Soveltuvuuskoepäivä koostuu seuraavista osa-alueesta:

 1. Katsot lyhytelokuvan ja kirjoitat siitä tekstin.
 2. Piirrät kuvakäsikirjoituksen lyhytelokuvan jatko-osan toteuttamista varten.
 3. Storyboard l- kuvakäsikirjoitus siitä. -> Ideointi, piirtäminen, sommittelu, kuvakoot.
 4. Kuuden ruudun kuvakertomus: jatka viivaa tai pistettä niin, että kuvioista muodostuu tarina. ->Hahmottaminen ja ideointi.

Haastattelu media-alan opettajien kanssa. Haastattelun yhteydessä palautetaan ennakkotehtävä ”SELFIE” ja keskustellaan tehtävän toteuttamistavasta.

Media-ala edellyttää vahvaa visuaalista lahjakkuutta, tarinankerronnan taitoa, kykyä yhteistyöhön, vuorovaikutustaitoja ja kovaa motivaatiota.

Arvioinnin perusteet

Lyhytelokuvatehtävän arvioinnissa kiinnitämme huomiota siihen, onko sinun tekstissäsi

viittauksia juonen käänteisiin, tarinan genreen eli lajityyppiin ja päähenkilöiden luonteen piirteisiin. Lisäksi tarkkailemme, osoittaako tekstisi elokuvakerronnan tajua, kiinnitätkö huomiota kuvakerronnan ja äänien tehosteisiin eli soveltuvuutta audiovisuaaliselle alalle.

Oppimisvaikeudet eivät ole este opiskella media-alaa, mutta motivaatio on tärkeää ja sen selvittämiseksi käytämme haastatteluja. Haastattelun yhteydessä keskustelemme myös työuraan liittyvistä tavoitteista ja toiveammatista, sillä olemme ammatillinen oppilaitos.

Hae media-alalle

Median ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto on elokuusta 2018 lukien humanistinen koulutusala. Forssassa toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän, julkaisemisen ja valokuvaukseen keskittyvän kuvallisen ilmaisun osaamisalat.

Tutustu tutkintovaatimuksiin media-alan tutkinnon osiin ePerusteissa. Soveltuvuuskoe järjestetään toukokuun puolessa välissä ja elokuun alussa. Opinnot voi lain mukaan aloittaa myös kesken vuoden.

Katso Forssassa toteutettavat media-alan tutkinnon osat.

Toteutamme myös Some kutsuu tekijää -koulutusta työnhakijoille ja yrityksille myös ensi syksynä. Sen sisältö vastaa mediamateriaalin tekemisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia.

Mainio sometaitojen peruskurssi uusitaan syksyllä 2018. Se saa jatkoa syksyllä 2018 Some kutsuu taitajaa -koulutuksesta, jonka sisällöt vastaavat mediamateriaalin toteuttaminen markkinointiin -tutkinnon osaa.

Ammattitutkinto starttaa 2019

Valokuvauksen ja äänituotannon ammattitutkinnot on tarkoitettu media-alan perustutkinnon suorittaneille tai alalla jo kokemusta hankkineille ammatinharjoittajille.

Ammattitutkinnon suorittajaksi hakeudutaan opintopolun kautta. Valokuvauksen ammattitutkinnon suorittajalla tulee olla järjestelmäkamera ja Adoben CC-lisenssi, jonka hankinnasta keskustellaan opiskelijaksi hakeutumisen yhteydessä.

Valokuvaukselle osaamisala mediapalveluissa Forssassa

Valokuvaukselle oma osaamisala mediapalvelun toteuttamisen perustutkinnossa Forssassa toteutuu syksyllä 2018. FAI:n tarjonnassa on myös audiovisuaalisen viestinnän ja julkaisutuotannon  osaamisalat. Media-alan tutkintonimike on mediapalvelujen toteuttaja.

Keskitymme yritysten in-house viestintään, journalismiin ja markkinointiviestintään.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun työtehtävissä tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkintoon kuuluu kolme pakollista ja kuusi valinnaista tutkinnon osaa. Tutkinnon osien laajuus on joko 15  tai 30 osaamispistettä.

Pakolliset tutkinnon osat

Katso taulukko. Tutkinnon perusteiden mukaan audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan pakollisia tutkinnon osia ovat:

 1. media-alalla toimiminen
 2. mediamateriaalien tekeminen
 3. audiovisuaalinen tuotanto tai julkaisutuotannossa toimiminen

Mediamateriaalia tehdään markkinointia varten, sosiaaliseen mediaan ja verkkojulkaisuun. Koko tutkintoon kuuluu yhteensä yhdeksän tutkinnon osaa.

Valokuvaus

Kun kuvallisen ilmaisun osaamisala tulee osaksi media-alan perus- ja ammattitutkintoa, 1.8.2018 lukien ja median opetustarjonta laajenee erityisesti valokuvauksen alalla. Kuvallisen ilmaisun osaamisalalla valmistavaa koulutusta annetaan seuraavissa tutkinnon osissa:

 1. valokuvatuotanto
 2. Rakennetun valokuvan toteuttaminen
 3. kuvankäsittely ja
 4. studiotyöskentelyn ja valaisun tutkinnon osat.

Median ja kuvallisen ilmaisun alalla toimivat ovat usein myös itsenäisiä yrittäjiä. Näitä taitoja opiskelija voi harjoitella jo opiskeluaikana toimimalla vuoden yrittäjänä NY-harjoitusyrityksessä.

 

Media-alan tutkinnonosat 2018

Media-alan perustutkinnon pakollisena osina suoritetaan media-alan toimintaympäristö, mediamateriaalin tekeminen, sekä av-tuotannon ja julkaisemisen tutkinnon osat.

FAI:n opetustarjonnassa on lisäksi valokuvauksen, kuvankäsittelyn, studiokuvauksen ja valaisun tutkinnon osat.

Videokuvauksen suunnittelut ja tuotannon sekä jälkituotannon, liikegrafiikka ja animointi ovat valinnaisia tutkinnon osia, kuten myös äänituotannon suunnittelu ja toteutus sekä jälkituotanto.

Mediamateriaalin toteuttaminen markkinointiin on myös valinnainen tutkinnon osa.

Media-alan opinnoissa tärkeät asiat:

 • media-alan työnkulku videon, äänen, valokuvauksen ja graafisen ilmeen toteutuksissa
 • kameratekniikka, optiikka, ohjelmistot, tallentimet ja editointi
 • kuvakerronta, hyvät tarinat, värit, fontit ja sommittelu
 • somen sisällöntuotanto ja julkaiseminen tietokoneella ja mobiilisti
 • työskentely työryhmissä ja itsenäisesti
 • aikataulut ja tilaajan kanssa sovitus tavoitteet
 • tekijänoikeudet, ammattisanasto ja vuorovaikutus

Media-alan opiskelu vaatii hyvän motivaation oppia koko ajan uutta, olla utelias ja asiakaslähtöinen. Olemme kaupallinen ala, joka vaatii paljon teknistä osaamista ja visuaalista lahjakkuutta.

 

Someapua

FAI:n media-alan NY-harjotusyritykset auttavat alkuun sosialistisen median kanavien valinnassa ja sisällöntuotannon suunnittelussa.

Some on verkostoitumista varten. Julkaisusi saavat seuraajia, jos kerrot mielenkiintoisia asioita, joista on iloa ja apua asiakkaallesi. Näytä, neuvo ja opasta.

Kuva ja video ovat tehokkaimpia kerronnan keinoja somessa. Tekstien on oltava lyhyitä, mutta julkaisemisen säännöllistä. Päätä julkaisuaikataulu, johon sitoudut viikoittain. Kun jäät some-lomalle, kerro myös siitä seuraajillesi.

Tarvitset toimintasuunnitelman siitä, mistä kanavasta löydät varmimmin kohdeyleisön. Facebook on suosituin Suomessa. Tilastojen mukaan Suomessa on n. 2,5 miljoonaa käyttäjää.

Instagram on mainio pari Facebookille, sillä Facebook suosii kuvien linkittämistä Instagramista mieluummin kuin kuvien lataamista suoraan Facebookiin. Videoklipit sen sijaan kannattaa ladata mieluummin suoraan Facebookiin, eikä ensin Youtubeen.

Palvele asiakasta suoraan Facebookin sivulla kommentoiden, yksityisviestinä tai Messengerillä. Voit toteuttaa kyselyn tai organisoida tapahtuman. Facebook sopii erityisesti aikuisten tavoittamiseen, nuoret eivät sitä enää suosi.

Twitter on tehokkain pikaviestinnän väline, kun tiivistät sanoman. Voit toistaa viestin ja lisätä useamman kuvan julkaisuun. Twitter ja blogi toimivat hyvin yhteen, eli linkität blogijulkaisun Twitteriin.

Kun merkkejä on säästettävä, siinä auttaa osoitteiden lyhentäminen bitly-verkkosivulla. Twitter-julkaisua ei voi poistaa jälkeenpäin. Harkinta kannattaa.

Sekä Instagramissa että Twitterissä on suositeltavaa käyttää aihetunnnistetta eli #hashtagia. Tyytyväinen asiakas kertoo, missä söi parhaimman illallisen tai löysi kauneimman kukkakimpun. Voit seurata palautetta #hashtagien avulla. Muistathan silloin huomioida palautteen pienellä eleellä.

Jos asiakkaasi ovat yritysasiakkaita, perusta LinkedIn-tili ja tavoita siellä asiakkaasi. Hyvä asiasisältö, avoin tiedonjako ja osallistuminen keskusteluun voi olla juuri se myönteisen mielikuvan luoja, jonka avulla rekrytoit seuraavan hyvän työntekijän.

YouTube-videot sopivat opastamiseen, käyttöohjeisiin, haastatteluihin ja esittelyihin. Puolessa minuutissa ennättää sanoa jo paljon. Ripaus huumoria voi olla olennainen asia, kun sitoutat seuraajia palaamaan Some-kanavallesi.

Some-kanavat, kuten Instagram,  jakavat maksimissaan minuutin mittaisia klippejä. Youtube-tili pitää varmentaa puhelimella yli 15 minuutin kestoisten videoita julkaistaessa. Julkaisu on maksutonta.

Youtube tarjoaa tekijäoikeusvapaata musiikkia videoiden taustamusiikiksi. Katso lisää teostovapaata musiikkia tarjoavia palveluja https://search.creativecommons.org/

 

 

Rekryviikko 45 peruskoululaisille

Forssan ja lähikuntien peruskoululaiset tutustuvat FAI:n toimintaan viikolla 45.

Ammatillinen koulutus uudistuu vuoden 2018 alusta lukien. Jos olet aikuisopiskelija, voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia täydentääksesi omaa ammatillista osaamistasi.

Nuoret opiskelijat, joilla ei ole aikaisempaa toisen asteen tutkintoa eli lukiota tai ammatillista koulutusta, suorittavat koko tutkinnon.

Vaikka uuden lain mukaan opinnot voi aloittaa myös kesken vuotta, suosittelemme että aloitat opiskelun muun ryhmän mukana heti kouluvuoden alussa elokuussa.

Yksittäisen tutkinnonosan aikataulut ilmoiteitaan, kun ne tulevat ajankohtaiseksi.  Opot Sirpa Järvenpää ja Miia Ojala palvelevat media-alalle hakeutuvia

Koko perustutkinnon suorittaminen on maksutonta.

Jos haluat suorittaa vain yksittäisen tutkinnon osan, perimme materiaalimaksuja. Ammattitutkinnon tarjonta ja hinnoittelu varmistuu vuoden 2018 kuluessa.

Osaaminen karttuu opettelemalla ryhmässä käytännön harjoitustöitä tehden.

Käytämme verkko-oppimisympäristönä Google Classroomia. Tutustu meihin myös FAIVIESTII:n sivuilla Facebookissa ja Instagramissa.

Meille voi tulla myös käymään.

Työmenetelmät

Media-alan hommat ovat usein asiakastöitä. Tilaajan toiveet pitää kuunnella tarkkaan ja kirjata ylös.

Mielenkiintoiset tarinat, tunnelmaa tiivistävät musiikit ja äänimaailma luovat illuusion ja ohjaavat tulkintaa, vaikka kyse olisi yritysvideosta.

Media-alalla kaikki projektit käsikirjoitetaan ja suunnitellaan ennakkoon, muuten homma menee sähläämiseksi ja aikaa kuluu hukkaan.

Käsitekartta avaa työtehtävän tavoitteet. Ne osoittavat asioiden välisiä suhteita. Kaikki meillä käsikirjotetaan ja suunnitellaan, ennen kuin tehdään.

MOODBOARD auttaa tavoittamaan toteutettavan esitteen tai verkkosivun tunnelman.

Studiovalaisua varten piirretään valaisukartat ja videotuotannossa tehdään kuvakäsikirjoitus ennen kuvauksia. Videoprojekteissa käytetään kuvakäsikirjoitusta.

Palvelujen ja sisältöjen suunnittelussa tuotteen käyttäjästä on tullut kuningas, sillä huonosti suunniteltuja verkkosivuja tai mobiilipalveluja kukaan ei osaa käyttää.

Kun tietoa tulee niin paljon ja infoähky ahdistaa. Riittävä kontrasti, selkeä jäsennys, löydettävyys ja järkevä eteneminen auttaa palvelun käyttäjää.

Suunnitteluun kannattaa käyttää paljon aikaa. Verkkopalvelujen kehitystyössä protyypin testaamisella pyritään löytämään virheet. Kokeilu on mielenkiintoista.

Media-alaa ei voi opiskella ilman, että tuntee hyvin tekijänoikeudet ja alan eettiset ohjeet, sekä kestävän kehityksen periaatteet.

Työelämävalmiutta on aikataulujen ja sopimusten noudattaminen, sekä tietenkin ystävällinen ja huomaavainen käytös.

Hyvä ohjelmisto-osaaminen on perusta ammatti-identiteetin rakentamisessa.

Luovalla alalla aika on rahaa. On parempi tehdä annetut työtehtävät valmiiksi, kuin viimeistellä loputtoman pitkään täydellistä lopputulosta.

Hyvä idea ja rohkea kokeilu seka palaute vie nopeimmin maaliin.

 

 

Mediatekoja

FAIVIESTII on Forssan ammatti-instituutin media-alan opetuksen, projektien ja asiakastöiden ikioma brändi. Huomautan, että se ei ole koulutuskuntayhtymän virallista viestintää.

Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Opetuksen näkökulmasta kaikkein tärkeimpiä luovan työn kumppaneitamme ovat nuoret, nuoret aikuiset ja aikuiset työkaverimme, joiden kanssa opiskelemme yhdessä media-alaa meillä Forssassa.

Tavoitteemme on opettaa, ohjata ja valmentaa opiskelijoistamme osaajia digitalisoituvaan työelämään.

Video, animaatio, valokuva, ääni- ja studiotyö, julkaiseminen somessa, tulostettuna ja verkossa ovat meidän juttu.  Seuraamme media-alan kuohuvaa muutosta.

Pedagoginen opetusotteemme perustuu työelämän todellisten tilanteiden harjoitteluun. Toteutamme asiakastöitä.

Käytämme oppimisympäristönä Googlen Classroomia ja sosiaalista mediaa monipuolisesti. Tällä alalla pärjää, kun on avoin ja laittaa itsensä likoon.

 

Blogiohje

Portfolio ja blogi ovat tärkeä itsearvioinnin väline median opinnoissa. Tuo ajatuksesi julki ja jakoon. Kirjoittaminen ja kuvilla kertominen on hyödyllistä ja rentouttavaa.

Luomisen tuska helpottaa, kun luet ja selailet erityyppisiä blogeja ja anna sisältöjen viedä mennessään.

Suunnittele katseet keräävä avaussivu, joka puhuttelee lukijaa.

Kirjoita ”kuvitellulle lukijalle”, vaikka kirjoittaisit itsellesi. Tekstin ulkoistaminen ajatuksista antaa etäisyyttä.

Näytöltä lukiessa kannattaa kirjoittaa hyvin yksinkertaista kieltä ja lyhyita lauseita sekä lyhyitä kappaleita.

Esittele itsesi ja blogin tarkoitus. Mielenkiintoinen sisältö ja hyvin kirjoitetut tarinat ovat aina mielenkiintoisia. Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi, vain yhdestä teemasta kerrallaan.

Nettihaku suosii sanojen perusmuotoja, informatiivisia otsikoita ja listauksia. Kuva on olennainen. Huolehdi, että sinulla on varmasti tekijänoikeus julkaisemaasi kuvaan.

Blogialustan valintaan vaikuttaa käyttötarkoitus ja kokemus. Blogger.comiin pääsee suoraan Googlen gmail.com-tunnuksilla. WordPress on ammattimaisempi.

Mieti teema ja näkökulma blogillesi. Listaa valmiiksi myös on aihepiirejä, joista voisit kirjoittaa ja valokuvata tai ottaa videoklippejä.

Luonnostele ensin kynällä ja paperilla, tee muistiinpanoja ja tutki mielenkiintoisi blogeja. Lähikuvat, lyhyet tekstit ja tiheä julkaiseminen.

Kun julkaiset, ajattele lukijaa. Kontrastiset, selkeät värit helpottavat lukemista. Valkoinen väri ja väljä tila luovat ilmavuutta.

Kirjoita profiilin kuvaukseen, kuva olet, mitä teet ja mistä kirjoitat, eli mikä on blogin tarkoitus. Opiskelua varten kannattaa aloittaa uusi blogi, ja omille harrastuksille toinen sivusto.

Suunnittele blogin rakenne jo etukäteen, samoin nimi ja tyyli. Anna sivustolle iskevä otsikko, lataa tunnelmaan sopiva kuva ja kirjoita esittelyteksti asetuksiin.
Päätä myös, löytyykö blogisi hakukoneista ja pitääkö kirjautua kommentoijan kirjautua.

Responsiivisuus on sitä, että asettelu muuttuu älypuhelimella ja tabletilla. Huomioi blogisi käytettävyys myös mobiilinäytöillä.

Testaa, kokeile, korjaa, vaihtele selainikkunan leveyttä. Vaihda väripalettia. Lisää väliotsikoita ja linkkejä. Muista kuvat.

Kerro blogistasi Facebookissa, linkitä oppimisympäristöihin ja jaa sähköpostissa. Pyydä kommentteja.