From Tutkinnon osat

Tutkinnonosien ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin perusteet on kuvattu ePerusteissa.

Humanistinen media-ala

Media-alan perustutkinnon ja ammattitutkinnon tutkintonimike on mediapalvelujen toteuttaja. FAI:n tarjonnassa on tutkinnonosia audiovisuaalisen viestinnän ja julkaisutuotannon osaamisalalta. Kun kuvallisen ilmaisun osaamisala tulee osaksi media-alan perus- ja ammattitutkintoa, 1.8.2018 lukien, tarjonta laajenee erityisesti valokuvauksen ja graafisen suunnittelun alalla. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun työtehtävissä tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnossa on neljä osaamisalaa: audiovisuaalisen viestinnän, julkaisutuotannon,…

Mediatekoja

FAIVIESTII on Forssan ammatti-instituutin media-alan opetuksen, projektien ja asiakastöiden ikioma brändi. Huomautan, että se ei ole koulutuskuntayhtymän virallista viestintää. Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Opetuksen näkökulmasta kaikkein tärkeimpiä luovan työn kumppaneitamme ovat nuoret, nuoret aikuiset ja aikuiset työkaverimme, joiden kanssa opiskelemme yhdessä media-alaa meillä Forssassa. Tavoitteemme on opettaa, ohjata ja valmentaa opiskelijoistamme osaajia digitalisoituvaan työelämään. Video, animaatio,…

Blogiohje

Portfolio ja blogi ovat tärkeä itsearvioinnin väline median opinnoissa. Tuo ajatuksesi julki ja jakoon. Kirjoittaminen ja kuvilla kertominen on hyödyllistä ja rentouttavaa. Luomisen tuska helpottaa, kun luet ja selailet erityyppisiä blogeja ja anna sisältöjen viedä mennessään. Suunnittele katseet keräävä avaussivu, joka puhuttelee lukijaa. Kirjoita ”kuvitellulle lukijalle”, vaikka kirjoittaisit itsellesi. Tekstin ulkoistaminen ajatuksista antaa etäisyyttä. Näytöltä…

Vuosi yrittäjänä opettaa asiakaspalvelua

Meillä on media-alan opetuksessa selkeä käsikirjoitus siitä, miten opinnot etenevät. Ensimmäisenä vuonna opitaan perusasiat, ohjelmistot, työnkulku ja laitteiden käyttö. Toisen vuoden opinnoissa harjoitellaan ammatti-alan opiskellaan media-alan toimintaympäristö, ammattikäytännöt ja sanasto, otetaan vastaan asiakastöitä ja tehdään projekteja. Kannustamme opiskelijoita osallistumaan Vuosi yrittäjänä NY-harjoitusyrityksen perustamiseen. Asiakastöiden itsenäinen hoitaminen, yhteydenpito, hinnoittelu, hyvä laatu ja aikataulujen hallinta opettaa paljon…