From Valokuvaus opiskelu

Valokuvaaminen, kuvakerronta, filmikuvaus,pimiö, järjestelmäkamera, kuvankäsittely, studio, valo ja valaisu, suurkuvatulostaminen, henkilökuvaus, tuotekuva, mainoskuva, tekijänoikeudet, luovat sekatekniikat.

Humanistinen media-ala

Media-alan perustutkinnon ja ammattitutkinnon tutkintonimike on mediapalvelujen toteuttaja. FAI:n tarjonnassa on tutkinnonosia audiovisuaalisen viestinnän ja julkaisutuotannon osaamisalalta. Kun kuvallisen ilmaisun osaamisala tulee osaksi media-alan perus- ja ammattitutkintoa, 1.8.2018 lukien, tarjonta laajenee erityisesti valokuvauksen ja graafisen suunnittelun alalla. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun työtehtävissä tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnossa on neljä osaamisalaa: audiovisuaalisen viestinnän, julkaisutuotannon,…