Julkaiseminen

Julkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen painettuna, tulostettuna ja verkossa ja mobiilista tarvitsevat visuaalisen ilmeen eli typografian, värin ja sommittelun, sekä visuaaliset elementit ja kuvituksen.

Graafinen suunnittelu on tiedon, ajatusten ja tunteiden visualisointia eli siirtämistä aivoista paperille, näytölle tai vaikka kepillä rannan hiekkaan tai maalilla metrojunan kylkeen.

Luolamaalaukset olivat graafisen suunnittelun varhaisin muoto. Keskiajan ja uuden ajan taitteessa irtokirjaimet nopeuttivat kirjoihin tallennetun kulttuuriperinnön kopioimista ja tallentamista. Jäljentämisen asemasta tärkeät tekstit monistettiin painamalla.

Digitaalinen vallankumouksen idea on siinä, että viestin muoto ja sisältö eivät ole enää sidoksissa toisiinsa, kuten muste on paperilla, vaan voimme sisältöä tyyliä, kuten väriä, kokoa, fonttia tai muotoa vaihtamalla antaa viestille uuden ulkoasun.

Työvälineet

Kynä, paperi ja idea ovat visuaalisen suunnittelun tärkeimmät työvälineet. Ideoita hankitaan havainnoimalla, tallentamalla ideoita joko luonnostelemalla tai valokuvaamalla. Graafikolle on tärkeää lukea paljon, katsella ja havainnoida ympäristöään ja nauttia elokuvista ja musiikista.

MIELLEKARTTA tai KÄSITEKARTTA erittelee työtehtävän tavoitteet. Ne osoittavat asioiden välisiä suhteita. MOODBOARD auttaa tavoittamaan toteutettavan työn tunnelman, joita viestit värien, kirjasintyylien, esiteiden pintamateriaalien tai muotojen avulla.

Kirjasin on tekstin äänensävy. Kirjoitus on visuaalinen merkkijärjestelmä, jonka tärkein vaatimus on olla helppolukuista ja selkeää. Sisältö ja ulkoasu tulee olla sopusoinnussa, muuten lukija hämmentyy tulkitessaan sanomaa.

Tavoitteena on saada projektille yhtenäinen visuaalinen ilme eli väripaletti ja kirjasimet, sekä aiheeseen sopivat kuvakieli, joka säilyy yhteneväisenä kaikilla julkaisualustoilla: käyntikorteissa, työasuissa, kirjeessä ja kuoressa, verkkosivuilla, leimasimessa tai tarrateippauksissa.

Luonnon piirretään ensin rautalankamalliksi. Se on mustavalkoinen luonnos sivupohjan asemoinnista. Tulostettavia tai painettavia julkaisuja suunnitellaan aukea, ei sivu, kerrallaan. Taitto luo  visuaalisen järjestyksen. Koon, muodon, värin, läheisyyden tai suunnan kontrastilla luodaan jännitettä ja mielenkiintoa.

Länsimainen lukusuunta etenee vasemmalta ylhäältä alas oikealle painettua materiaalian luettaessa. Tietokoneen tai mobiililaitteiden näytön koko vaihtelee. Sommittelu asemoidaan keskelle ja vähemmän olennaiset asiat ryhmitellään käyttöliittymän laidoille.

Pelkistäminen ja yksinkertaistaminen ovat olennaisin asia visuaalisessa ilmaisussa. Se, minkä voit luonnostella paperille, on helppo toteuttaa myös viivana ja täyttövärinä tietokoneohjelmalla. Adoben Illustrator on graafisen tuotannon tärkein ohjelmisto. Vektorit skaalautuvat kauniisti.

Indesign on taittamisen taitava työjuhta, sillä toteutetaan tulostettavien lehtien, esitteiden ja julkaisujen lisäksi myös sähköiset kirjat, lehdet ja muut julkaisut. Dreamweaver on responsiivisen julkaisemisen taitto-ohjelma.

Asiakas määrittelee arvon

Graafinen tuotanto on kaupallista toimintaa. Aseta työn tavoite asiakaslähtöisesti niin, että toivottu viesti menee mahdollisimman hyvin perille annetussa aikataulussa ja käytössä olevilla resursseilla.

Sanoman ymmärtämisestä tulee helpompaa, jos puet sanottavasi tarinan muotoon. Hahmot, symbolit ja visuaalisessa kulttuurin ikonit auttavat tiivistämään olennaisen ja rakentamaan brändiä.

Käytettävyys ja saavutettavuus, tekijänoikeuksista sopiminen ja tekijänoikeuksien periaatteiden tunteminen ovat visuaalisen viestinnän eettistä kestävää kehitystä. Helppous ja vaivattomuus on tärkeämpää kuin koristeellisuus. Muotoilu on hyvää silloin kun esineen, asian tai palvelun käyttöliittymä on toimii ja jättää myönteisen mielikuvan käyttäjälle. Älä pakota ajattelemaan.