Valokuvauksen, videon, äänityön ja julkaisujen opiskelu Forssassa

Tule opiskelemaan media-alan ja kuvallisen ilmaisun perus- ja ammattitutkintoa

Forssan ammatti-instituutilla on koulutuksen järjestämislupa media-alan perustutkinnon ja ammattitutkinnon myöntämiseen.  Media-alalla toimimisen ja mediamateriaalin tekemisen pakollisten tutkinnon osien lisäksi opiskellaan yhteensä seitsemän tutkinnon osaa koulussa ja työelämässä:

  • videokuvausta ja äänen tallentamista, editointia, äänen miksausta
  • liikkuvan kuvan ja äänituotannon suunnittelua ja tekemistä sekä jälkituotantoa
  • animointia ja tehostetuotantoa
  • julkaisemista sosiaalisessa mediassa, verkossa
  • painotuotteiden suunnittelua ja juttujen toimittamista
  • visuaalisia ilmeitä, markkinointiviestintää ja sisältöjen tuottamista yritys- ja yhteisöviestinnän tarpeisiin
  • valokuvausta, kameratekniikkaa, valaisua vallitsevassa valossa ja studiossa
  • henkilö, tuote- ja miljöökuvasta sekä valokuvauksen ammattikäytännöt
  • kuvankäsittelyä Adoben ohjelmistoilla ja mobiililaitteiden sovelluksilla
  • suurkuvatulostamista Epsonin mustesuihkutulostimilla ja Miragen digitulostamisen työnkulkua

Viestinnän opinnoissa on tärkeää oppia alalle tyypillinen työn kulku, johon kuuluu aiheeseen liittyvä tutkimus, ideointi, suunnitteludokumentit, toteutus ja julkaisu. Viestintä on asiakas- ja tilaajalähtöistä tiimityötä. Blogi ja portfolio ovat tärkeitä oppimisen osaamisen osoittamisen välineitä.

Media ja av-viestintä on rento ala, jossa pitää laitaa itsensä likoon, alan opiskelijat kiteyttävät kokemuksiaan.

Videon ja äänen loistava liitto

Video ja animaatiot ovat tärkeä mediailmaisun keino sosiaalisessa mediassa, verkkoviestinnässä, journalismissa sekä television tai elokuvan fiktiivisessä ja uutiskerronnassa. Liikkuva kuva ja ääni kulkevat käsi kädessä.

Ääni on olennainen osa videokerrontaa, sillä sen kyllä katsoja huomaa, jos äänet ovat epäonnistuneet. Äänistudio on äänityön tukikohta. Adoben Premiere ja After Effects ovat vidoetuotantojen keskeiset editoinnin ohjelmistot. Äänityössä opiskellaan ProTools ja GarageBand.

Valokuvaaminen on valon ja varjon hallintaa

Valokuvauksessa opit hallitsemaan järjestelmäkameran kameratekniikan, optiikan tarjoamat mahdollisuudet  ja valon tehon valokuvauksessa. Studiokuvauksen ja valaisun tekniikkaa harjoitellaan henkilökuvauksessa ja tuotekuvauksessa studio-olosuhteissa. Kuvankäsittelyn tehokas työn kulku Photoshopilla ja Lightroomilla ja suurkuvatulosus opiskellaan ennen työelämän opintojaksoa.

Julkaisujen visuaalinen ilme, valokuvat ja hyvät tekstit

Värit, kirjasintyypit, sommittelu ja logot ovat graafisen suunnittelun kulmakiviä. Teemme julisteita, esitteitä, yritysten visuaalisia ilmeitä, logoja ja nettisivuja.  Suunnittelemme myös somenkanavien kansikuvia ja profiilikuvia, mainontaa, lehtitaittoa ja infografiikkaa.

Adoben Indesign,  Illustrator ja Photoshop ovat graafisen suunnittelun tärkeimmät ohjelmistot.

Lue tutkinnon osien tarkemmat kuvaukset ePerusteista

Media-alan opiskelumuotoina ovat palkaton koulutussopimus ja palkkatyössä tehtävä oppisopimus. Voit suorittaa perustutkinnon opinnot tutkinnon osa kerrallaan. Tutustu media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tutkinnon perusteisiin Opintopolun ePerusteissa. FAI:ssa ei ole  valmistavaa koulutusta painoviestinnän alalle, mutta muuten olemme monipuolinen media-alan opiskelupaikka.

Työpaikat ovat valokuvastudioissa, sanomalehdissä, elokuva- ja tv-tuotantojen mediataloissa. Yritysten,  julkisyhteisöjen ja järjestöjen markkinointiviestinnän ja tiedottamisen tehtävät tarvitsevat myös viestinnän osaajia varsinkin some-kanavien suunnittelun ja julkaisemisen, verkkokaupan ja sisältötuotannon tehtäviin.

Some kutsuu tekijää -koulutus on TE-toimiston kanssa yhteistyössä järjestettävä työvoimapoliittinen koulutus, johon hakeudutaan TE-toimiston kautta.