Tallenne

Tallennetuotannon toteuttaminen on analogisen aineiston digitointia, käsittelyä, arkistointia ja julkaisemista sähköisessä muodossa. 

Alkuperäinen materiaali voi olla sanoja vuosia vanhaa, kulttuurihistoriallisesti mittaamattoman arvokasta. 

Toisaalta tallentamisen kohteena voi olla myös nykyajan arkinen elämä, työn ja harrasten tai elämäntavan kuvaus ja tallentaminen tuleville sukupolville.

Tallennettu tieto on käyttökelpoista silloin, kun arkistointi on muodostettu oikein. Kuvailutieto eli metatieto tekee tallennearkistosta käyttökelpoisen. 

Tallentamisessa on olennaisen tärkeää noudattaa laatuvaatimuksia, jotka on organisaatiossa määritelty kun tallentamisen toteutustavasta on päätetty.

Tallennetuotannossa huomioidaan tekijänoikeudet ja yksityisyydensuoja. Työmäärä on mittaamattoman laaja kulttuuriperinnön säilyttämisessä.