Media-alan opinnot 2019

Media-alan perustutkinnon pakollisena osana opiskelija suorittaa media-alalla toimimisen, mediamateriaalin tekeminen, av-tuotannon ja julkaisemisen tutkinnon osat.

FAI:n opetustarjonnassa on valokuvauksen ja rakennetun kuvan tutkinnon osat. Videokuvauksen suunnittelut ja tuotannon sekä jälkituotannon osat. Mediamateriaalin toteuttaminen markkinointiin on myös valinnainen tutkinnon osa.

Media-alan opinnoissa tärkeät asiat:

  • media-alan työnkulku videon, äänen, valokuvauksen ja graafisen ilmeen toteutuksissa
  • kameratekniikka, -optiikka, ohjelmistot, tallentimet ja editointi
  • kuvakerronta, hyvät tarinat, värit, fontit ja sommittelu
  • somen sisällöntuotanto ja julkaiseminen tietokoneella ja mobiilisti
  • työskentely työryhmissä ja itsenäisesti
  • aikataulut ja tilaajan kanssa sovitus tavoitteet
  • tekijänoikeudet, ammattisanasto ja vuorovaikutus

Media-alan opiskelu vaatii hyvän motivaation oppia koko ajan uutta, olla utelias ja asiakaslähtöinen. Olemme kaupallinen ala, joka vaatii paljon teknistä osaamista ja visuaalista lahjakkuutta.

Ammatillisina opintoina suoritat yhdeksän tutkinnon osaa, kukin 15 osaamispistettä. Yhteisiä tutkinnon osia on 35 osaamispistettä.

Julkaissut faiviestii

FAI media-ala, valokuvaus, kuvankäsittely, video, ääni, studiotyö, animointi, graafinen, sosiaalinen media, julkaiseminen verkkojulkaisu, tallentaminen, lyhytkurssit.